2023-01-18 Under 2022 lyckades vi byta ut 84% av vårt bränsle till HVO.
Läs mer här!

2022-05-04 Tidningen Greppet var ute och gjorde ett reportage om oss.
Läs mer här!

2022-02-08 Under 2021 lyckades vi byta ut 85% av vårt bränsle till HVO.
Läs mer om det här!

2021-05-06 Under de senaste veckorna har vi sett flera medieinslag som varit negativa till biodrivmedel. I går sände TV4 ett inslag som handlade om fossil vätgas i HVO. I bifogat informationsblad redogör Energifabriken för deras fakta kring produktion och klimatberäkning av HVO.
Läs mer här!

2021-02-03 Se hur det har gått för oss med vårt arbete för att minska CO2-utsläppet genom att använda HVO under året som gått. Läs här!

2020-02-21 Vi vill minska vår klimatpåverkan och har därför gått över till HVO!
Läs mer om det här!

2019-05-28 Inspiration från våra kunder. Se här!

2019-02-18 Växjöbladet/ Kronobergaren kom ut och gjorde ett reportage om oss när vi spred aska vid Ingelstads naturbruksgymnasium. Läs här!

2019-01-10 Tidningen Nordiska Projekt kom ut och gjorde ett reportage om oss och om att askåterföring borde vara en självklarhet. Se här!

2018-10-18 När man arbetar i skogen får man vara beredd på oväntade möten... Se här!  

2018-08-23 Vår integritetspolicy finns nu att läsa HÄR.

2018-08-13 Äntligen har regnet kommit så nu är vi igång med spridningen igen.

2018-06-04 Den extrema torkan gör att vi tillfälligt avbryter vårt arbete i skogen p.g.a. brandrisken. 

2018-06-01 Marks Kraftvärme AB har gjort en broschyr där de förklarar hur de jobbar och vilka de jobbar med, för en hållbar framtid. Däribland Askungen Vital AB som återför deras aska till skogen. Läs och bli inspirerade!

2018-04-26 Miljönytta skriver: Aska från biobränslen gör nytta i skogen. Läs här!

2018-04-26
Artikel från Smålands näringsliv: Askungen är ett företag för hållbarhet i skogen. Läs här!

2018-03-20 Ny maskin i vår maskinpark! Se den här!

2017-12-07
Läs artikeln om askåterföring i det nyaste numret av Skogseko, som är Skogsstyrelsens tidning. Det framgår här att även Skogsstyrelsen börjar prata om att det krävs skarpare styrmedel för att det skall komma mer aska till skogen. Askungen Vital AB har i många år berättat om snedvridningen i konkurrenskraften för askåterföringen. Det är dags att få ett regelverk/ styrmedel, som säkrar att skogsbränsleuttaget kompenseras så inte vi utarmar skogen, vår största resurs. Hjälp oss att driva utvecklingen mot en fossilfri mer hållbar framtid.
Läs Skogseko HÄR!

2017-03-20 Fjärrvärmetidningen har gjort ett reportage om miljömedvetna Ystad energi och deras askåterföring.
Läs artikeln här!

2016-09-13 Göteborgs-Posten har varit ute och gjort ett reportage om askåterföring. Läs det här!

2016-06-10 Ny maskin i vår maskinpark! Se den här!

2016-06-08 Tranås tidning gjorde ett reportage om spridningen av Jönköping energis aska.
Läs här och här!

2016-01-19
Nu är höjningen av gränsvärdet för krom, från 100 till 200 mg/kg i ren träbränsleaska, formellt beslutad av Skogsstyrelsen. Se länk till Skogsstyrelsens hemsida

2015-09-22
NWT, Nya Wermlands-Tidningen, kom ut i skogen och gjorde ett reportage om askåterföringen av bioaskan från Karlstads energi.
Läs artikeln här!

2015-02-18
Laholms tidning kom ut och gjorde ett reportage om askåterföring när vi var i Putsered och spred aska.
Läs den här!

2014-04-10 Idag ändrar vår hemsida utseende och vi hoppas att det är till det bättre. Skulle det uppstå problem, eller om något inte fungerar som det ska, så hoppas webbansvarig att du har överseende med det. Mejla gärna cecilia@askungenvital.se om du stöter på något som inte fungerar.


2013

2013-11-27 Ett stort TACK till våra kunder vill vi säga via denna annons
(sidan 4)
Se den här! 

2013-11-21 Fjärrvärmetidningen har varit ute och gjort ett reportage om oss på sidan 14-15. Läs det här!

2013-10-10 Nu känns det som om askåterföring börjar bli taget på allvar. Nu hoppas vi att även styrmedlen blir anpassade så de gynnar de som gör rätt.
Läs Energimyndighetens rapport HÄR!

2013-10-01 Värmeenergi märkt med Bra Miljöval är ett av Naturskyddsföreningens verktyg för att driva utvecklingen mot ett mer hållbart energisystem. I dessa kriterier ställs nu krav på att askan ska återföras till skogsmark.
Läs mer här...2012

2012-09-12 Smålänningen har gjort ett reportage om Askungen Vital i samband med att vi fick framstegsstämpeln.
Läs artikeln här!

2012-09-09 Vi är stolta över att vi på Skogens dag fick ta emot Klimatkommission Kronobergs utmärkelse Framstegsstämpeln.
Läs mer här!

2012-05-22 Vi har chansen att för en gång skull förebygga ett miljöproblem. Fler värmeverk borde därför återföra sin bioaska till skogen, anser Skogsstyrelsen.
Läs mer här...

2012-04-25 Nu har Askungen Vitals kontor flyttat till nya lokaler. Nu finns vi i Åmot, Markaryd.

2012-02-23 Skogsstyrelsen har lagt upp statistik om hur trädbränsle används. Se hur mycket aska som återfördes 2010 under rubriken "Grot och askåterföring".
Följ länken...2011

2011-12-13 Nu finns vår film att se här på hemsidan.
Se den här!

2011-12-08 Nu verkar det som om eposten fungerar som den skall igen.

2011-12-07 Vårt webbhotell har drabbats av stora driftstörningar och vi kan inte ta emot epost sedan ett par dagar tillbaka. Kontakta oss gärna per telefon om ni har brådskande ärenden!

2011-10-24 Tidningen Åkeri & Entreprenad har gjort ett reportage om oss. Vi finns på sidorna 46-48.
Läs det här...

2011-08-29 Under Fjärrvärmemässan, 20-22 september, kommer praktisk återföring av aska att visas på Elmias utomhusområde. Kom och titta på oss där!
Läs mer om det här!

2011-08-16 Tidningen Skogsland har gjort ett reportage om hur man förvandlar improduktiva högmossar till vitala viltåkrar genom att återföra aska.
Läs artikeln här...

2011-08-10 Vi har framställt en broschyr om vår verksamhet.

2011-05-20 Tidningen Bioenergi har gjort en serie artiklar om askåterföring.
Läs dem här...

2011-05-17 Nu är vi även PEFC-certifierade!
Läs mer om det här...

2011-04-21 Ekonomiska hinder stoppar askans väg tillbaka in i skogen. Mer och mer grot åker ut från skogen och blir till skogsbränsle. Men hur är det med de negativa effekterna?
Läs vad ATL skriver om detta...

2011-03-18 Askungen Vital är nu kvalitets- och miljöcertifierade! Det har varit en lång resa mot målet och nu är vi äntligen framme!
Se certifikaten här...

2011-03-16 Vi fick en hälsning från Grant Nishio i Kanada.
Läs mer här...

2011-03-16 Tidningen Smålänningen gjorde ett reportage om bristen på bioaska.
Läs mer här...

2011-03-02 Branschorganet Svenska EnergiAskor anser att återföring av aska till skogen är viktigt.
Läs mer här...

2011-02-28 Hillevi Eriksson, klimatexpert på Skogsstyrelsen, pratade i Sveriges Radio om hur viktig askåterföring är.
Läs mer här...2010

2010-12-22 Vi har haft besök av Grant Nishio, en forskare från Kanada.
Läs mer här...

2010-12-01 Askungen Vital har fått diplom från Syna för att vi är ett av företagen i Markaryd som haft bäst tillväxt 2010.
Läs mer här...

2010-10-01 De allt större bioenergiuttagen riskerar att
utarma den svenska skogen, om man inte också återför mer aska från värme- och kraftverken. Det mesta av askan  hamnar idag i deponier istället för att återanvändas som näringsämnen till skogen.
Läs hela artikeln från tidningen Skogsteknik här...
 
O.B.S Upphovsrättsskyddat material, publicerat med tillstånd av upphovsrättsinnehavarna.

2010-08-12 Tidningen Barometern Oskarshamns-Tidningen var ute i skogen och gjorde ett reportage om oss när vi var i Kråksmåla och spred aska.
Läs artikeln här...

2010-06-16 Tidningen ATL har gjort ett reportage om oss, där vi sprider Växjö Energi:s aska.
Läs artikeln här...

2010-06-13 Vårt webbhotell har haft stora driftstörningar under helgen, vilket drabbade vår hemsida. Nu fungerar allt lyckligtvis som det skall igen.

2010-06-08 Vi har en detaljerad instruktion för hur provtagning bör gå till för att ge ett rättvisande analysresultat. Den kan du få tillgång till som kund hos Askungen Vital.
Läs mer här...

2010-05-26 Askungen Vital har varit på Södra Skogsägarnas skogsdag i Skinnarlyngen utanför Ullared.
Läs mer här...

2010-05-10 Artikel i tidningen Skogen om Grotuttag och askåterföring.
Läs den här...

2010-05-10 Artikel i SMT om Kraftvärmeverket i Nässjö.
Läs den här...

2010-02-12 Artikel i tidningen Sörmlandsbygden från utbildningsdagen på Låttra Gård.
Läs mer här...
 

2010-01-21 Slutseminarium "Bioenergi och kompensationsåtgärder" för Skogsstyrelsens kompetensutvecklingsprojekt. Läs mer här...2009

2009-10-15 Artikel i tidningen TRUCKING SCANDINAVIA om Askungen Vitals verksamhet.
Läs den här...

2009-10-15 Artikel i tidningen SKOGSAKTUELLT från utbildningsdagen på Låttra gård i Södermanland.
Läs den här...

2009-08-10 Artikel om Askungen Vital i tidningen
BIOENERGI.
Läs den här...

2009-06-16 Artikel i Smålänningen om Askungen Vitals miljöpris.
Läs den här...

2009-06-08 Askungen Vital har fått centerpartiets miljöpris för en betydande miljöinsats.
Läs artikeln i Norra Skåne...

2009-06-01 SVEBIO:s GROT-seminarium med studiebesök hos Askungen Vital AB. Läs mer här...

2009-05-07 Artikel i Smålänningen om skogsbrukets framtid.
Läs mer här...

2009-04-30 Askåterföring bromsar utsläpp av växthusgaser!
En rapport från Värmeforsk visar att återföring av vedaska kan bromsa utsläppen av koldioxid och lustgas.
Läs mer här...

2009-04-03 Biobränslekraftvärmeverket Moskogen, en länk i det skogliga kretsloppet.
Läs mer här...


2009-03-17
Askungen Vital höll föredrag om askåterföring på Skogsstyrelsens konferens i Växjö.
Läs mer här...2008

   
2008-10-06 Växjö universitet Skogsbränsleuttag och askåterföring -Nu och i framtiden...
Läs mer här...

2008-08-23 Skogsdag med Dryaderna
Läs mer här...

2008-06-09 Artikel om askåterföring på SVT hemsida
Läs mer här...2007

2007-10-12 Skogsdag med Eon
Läs mer här...

 

 
Vi har lång erfarenhet av askåterföring. För att sluta det kretslopp man påbörjar när man utvinner energi ur skogsråvara, måste askan återföras till skogen.