Klicka dig tillbaka till föregående sida med bakåtpilen i din webbläsare när du har tittat färdigt!  
 
 
Vi har lång erfarenhet av askåterföring. För att sluta det kretslopp man påbörjar när man utvinner energi ur skogsråvara, måste askan återföras till skogen.