Utan kompensation av förlorad näring sjunker tillväxten i nästa skogsgeneration.

 
  Är du markägare, askproducent eller vill du veta mer om att återföra aska till skogen? Vi arbetar med Sveriges alla biobränsleanvändare för att bidra till en bättre miljö. Askåterföring till skogen tar tillvara på skogens resurser.  
   
 
  Askåterföring är en förutsättning för att skogbränslet ska gälla som hållbart.
Det ger dubbel samhällseffekt; förnybar energi och inget avfall. Äkta cirkulär ekonomi.


En extra bonus är att askåterföring påverkar flera av Sveriges miljömål positivt; Bara naturlig försurning, levande skogar, levande sjöar och vattendrag och en giftfri miljö.

När Askungen Vital AB ingår i ett samarbete är det en garanti för att askan alltid sprids i skogen, så att näringsämnena som tagits från skogen ges tillbaka igen.

Som energiproducent, markägare och medveten energikonsument kan DU göra en skillnad om du väljer Askungen Vital AB.

Välkommen att ta hållbarhetsarbetet till en ny nivå!
  2018-10-18 När man arbetar i skogen får man vara beredd på oväntade möten... Se här!

2018-08-23
Vår integritets-policy finns nu att läsa HÄR.

2018-08-13
Äntligen har regnet kommit så nu är vi igång med spridningen igen.

2018-06-04
Den extrema torkan gör att vi tillfälligt avbryter vårt arbete i skogen p.g.a. brandrisken.

2018-06-01
Marks Kraftvärme AB har gjort en broschyr där de förklarar hur de jobbar och vilka de jobbar med, för en hållbar framtid. Däribland Askungen Vital AB som återför deras aska till skogen. Läs och bli inspirerade!
 
2018-04-26
Miljönytta skriver: Aska från biobränslen gör nytta i skogen. Läs här!

Alla nyheter
 
 
 
Vi har lång erfarenhet av askåterföring. För att sluta det kretslopp man påbörjar när man utvinner energi ur skogsråvara, måste askan återföras till skogen.
uppdaterad senast 2018-10-18
AmazingCounters.com