Bo Pedersen,
 företagets grundare
Askungen Vital AB är ett genuint familjeföretag med säte i Markaryd, med verksamhet över hela Syd- och Mellansverige. Företaget har vuxit fram genom ett över 40-årigt arbete i skogen med avverkningar, skotning mm. Mellan åren 1962 till 1990 arbetade Bo Pedersen som avverkare på ett företag han drev tillsammans med sina syskon.

Bo bestämde sig tidigt för att bli delaktig i askåterföringen.
1990 annonserade Skogsstyrelsen efter intresserade kalkspridare och kort därefter började Bo själv kalka skogshyggen och startade företaget Askungen Vital.
Efter 15 år tog miljötänkandet ytterligare ett steg framåt och Bo började arbeta med askåterföring.
 

Bo Pedersens långa erfarenhet har förts över på sonen Henrik och de andra spridarförarna. Bo är pionjären i Sverige som genom sin målinriktade envishet fått med sig både forskare och tillsynsmyndigheter i synen på askans förträfflighet i skogen.

Nu drivs företaget av sonen Henrik, som numera är VD för företaget, och hans fru Karina.

Fotograf: Hedvig Westman Mediaspjuth
Henrik Pedersen,
 företagets VD

Vi har lång erfarenhet av askåterföring. För att sluta det kretslopp man påbörjar när man utvinner energi ur skogsråvara, måste askan återföras till skogen.