Vi har ett antal trogna kunder som väljer att återföra askan från sina värmeverk tillbaka till skogen och hjälper till att bevara ett hållbart skogsbruk.
Du som är kund till något av dessa energibolag skall vara stolt över att du valt en leverantör som tar ansvar för naturen och hjälper oss att sluta det ekologiska kretsloppet. Det gör även dig till en miljömedveten och ansvarstagande person!
 
     
  Mark Kraftvärme   Göteborg Energi   Karlstads Energi  
             
  adven.se   AarhusKarlshamn   Solör bioenergi  
             
  Österlens Kraft   Ystad Energi   Kraftringen  
             
  Alvesta Energi   Eon Värme Sverige   Öresundskraft  
             
  Örkelljunga Fjärrvärmeverk     Tranås Energi  
             
  Ronneby Miljö & Teknik   Perstorps fjärrvärme   Österlenhem  
             
             
             
        Läs gärna om askhantering på Skogsstyrelsens hemsida eller se kraven som ställs på Bra Miljövald El på Svenska Naturskyddsföreningen  
Vi har lång erfarenhet av askåterföring. För att sluta det kretslopp man påbörjar när man utvinner energi ur skogsråvara, måste askan återföras till skogen.